Zakelijke artikelen zoeken

Prečo sa nezobrazujú klientské pracovné stanice na karte Clients v ESET Remote Administrator Console?

Riešenie

Dôležité!

Kroky uvedené v tomto článku sú určené na vykonanie na klientskej pracovnej stanici.

 1. Otvorte hlavné okno programu kliknutím na ikonku ESET vedľa hodín v systémovej lište, alebo kliknutím na Štart → Všetky programy → ESET → ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus.
 2. Stlačte klávesu F5, čím sa otvoria rozšírené nastavenia programu.
 3. V strome nastavení rozbaľte položku Nástroje a následne kliknite na Vzdialená správa.

  POZNÁMKA:

  Verzia 4.x / 3.x: Rozbaľte položku Rôzne a následne kliknite na Vzdielaná správa.

 4. Označte zaškrtávacie políčko vedľa Pripájať sa k serveru pre vzdialenú správu.
 5. Zvoľte Primárny server, a uistite sa, že polia Adresa servera a Port sú správne vyplnené.

  Dôležité!

  • Uistite sa, že porty 2221-2224 sú na serveri, na ktorom je nainštalovaný ESET Remote Administrator otvorené.
  • Uistite sa, že URL adresa servera je bez predpony http://
 6. Kliknite na OK. Najbližšie keď sa klientská pracovná stanica prihlási na server, zobrazí sa aj na karte Clients v ESET Remote Administrator Console.

  Obr. 1-1
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

POZNÁMKA:

Ak je vaša politika nastavená na prepísanie nastavení vzdialanej správy pôvodnými (nesprávnymi), nastavenia sa po prvom pripojení vrátia späť na to, čo sa nachádza v politike a zastaví sa opätovné pripájanie. Ak má váš inštalačný súbor push inštalácie nesprávne nastavenia vzdialenej správy, všetky následujúce push inštalácie budú mať rovnaký problém.