Zakelijke artikelen zoeken

Dlaczego nie widzę komputerów w zakładce Klienci, w konsoli ESET Remote Administrator?

Problem

 • Programy ESET są zainstalowane na stacjach roboczych ale nie zgłaszają się one do serwera ESET Remote Administrator Server (ERAS)
 • Firewall blokuje ruch
 • Stacje robocze nie potrafią rozwiązać nazwy serwera, do którego mają się zgłaszać
 • Błędna konfiguracja klientów na stacjach roboczych
 • Przekroczona liczba instalacji w licencji
 • Dodawanie klientów do konsoli ESET Remote Administrator Console (ERAC)

Szczegóły

Problem może się pojawić w sytuacji gdy klient programu ESET nigdy nie był skonfigurowany do komunikacji z serwerem ESET Remote Administrator w trakcie pierwszej konfiguracji. Jeśli nie widzisz stacji roboczych w zakładce Klienci po wykonaniu pomyślnej instalacji wypychanej, będziesz musiał ręcznie skonfigurować klientów na stacjach roboczych aby mogły zgłaszać się do serwera ERAS.

Rozwiązanie

 I. Sprawdź konfigurację klienta na stacji roboczej

Ważne!

Poniższe kroki powinny zostać wykonane na problematycznych stacjach.

 1. Otwórz główne okno programu ESET klikając ikonę  przy zegarze systemowym lub klikając kolejno w Start > Wszystkie programy > ESET > ESET Endpoint Security lub ESET Endpoint Antivirus.
 2. Naciśnij F5 na klawiaturze aby przejść do ustawień zaawansowanych.
 3. Rozwiń sekcję Narzędzia > Administracja zdalna.

  Wersje 4.x/3.x: Rozwiń sekcję Inne > Administracja zdalna.
 4. Zaznacz pole Połącz z serwerem zdalnej administracji (Remote Administrator).
 5. Wybierz zakładkę Główny serwer i upewnij się że pola Adres serwera i Port są wypełnione poprawnie.

  Ważne!

  • Upewnij się, że porty 2221-2224 są otwarte na serwerze, na którym jest zainstalowana usługa ESET Remote Administrator Server (ERA) (domyślny port to 2222).

  • Aby sprawdzić który port jest używany przez serwer ERAS, otwórz konsolę ERAC i przejdź do sekcji Narzędzia > Opcje serwera > Inne ustawienia i zweryfikuj który port używany jest do komunikacji z klientem.

  • Upewnij się że serwer URL nie rozpoczyna się od http://

 6. Kliknij OK. Następnym razem gdy klienci zgłoszą się do serwera, pojawią się w zakładce Klienci w konsoli ERAC.

  NOTATKA:

  Jeśli w polityce ustawiłeś nieprawidłową konfigurację, zostanie ona przywrócona na stacjach roboczych. Jeśli utworzona przez Ciebie paczka instalacyjna posiada nieprawidłowe ustawienia, każda kolejna instalacja zdalna będzie powodowała problemy ze zgłaszaniem się klientów do serwera ERAS.

II. Usuń hasło, którym klient na stacji roboczej próbuje się podłączyć do serwera ERAS

Ważne!

Wykonaj poniższe kroki jeśli serwer ERAS jest skonfigurowany do nieuwierzytelnionego dostępu.

 1. Sprawdź czy serwer ERAS zezwala na nieuwierzytelniony dostęp (kliknij Narzędzia > Opcje serwera > Zabezpieczenia i sprawdź czy jest zaznaczona opcja Zezwalaj na nieuwierzytelniony dostęp klientów (programy zabezpieczające firmy ESET).


 2. Jeśli powyższa opcja jest zaznaczona, przejdź do problematycznej stacji roboczej i otwórz główne okno programu ESET.
 3. Naciśnij F5 na klawiaturze aby przejść do ustawień zaawansowanych.
 4. Rozwiń Narzędzia >  Administracja zdalna.
 5. Usuń zawartość pola Hasło w sekcji Serwer zdalnej administracji wymaga uwierzytelniania a następnie kliknij OK.
III. Zweryfikuj czy możesz wykonać polecenie ping do serwera ERAS z problematycznej stacji roboczej

 1. Na serwerze, na którym uruchomiona jest usługa ERAS, sprawdź poprawność nazwy hosta oraz adres IP używając polecenia ipconfig i nslookup:

  a. Kliknij Start, wpisz cmd i naciśnij Enter. W wierszu poleceń wpisz komendę:

          ipconfig /all

  b. W wierszu poleceń wprowadź kolejną komendę aby wyświetlić informacje o nazwie hosta oraz adresie IP. Sprawdź czy wynik tej komendy pokrywa się z wynikami poprzedniej komendy:

         nslookup

 2. Z problematycznej stacji wykonaj polecenie ping na serwer, na którym jest uruchomiona usługa ERAS. Jeśli nazwa hosta nie może być rozwiązana, wykonaj poleceni ping po adresie IP serwera.

 3. Jeśli nazwa hosta nie jest rozwiązywana a komunikacja nawiązywana jest przy użyciu adresu IP, w konfiguracji klienta na stacji roboczej należy odpowiednio zmienić konfigurację.

IV. Sprawdź, czy stacja robocza znajduje się w domenie

 V. Sprawdź, czy zapora systemu Windows jest wyłączona zarówno na stacji roboczej jak i serwerze na którym znajduje się usługa ERAS

VI. Sprawdź informacje odnośnie licencji w konsoli ERAC

 1. Otwórz konsolę ERAC klikając Start > Wszystkie programy > ESET > ESET Remote Administrator Console > ESET Remote Administrator Console.
 2. Kliknij Narzędzia > Menedżer licencji.
 3. Sprawdź, jaka jest aktualna liczba aktywnych licencji.

VII. Zweryfikuj połączenie przy użyciu klienta Telnet

NOTATKA:

Domyślnie, klient Telnet jest wyłączony na komputerach z systemami Microsoft Windows Vista i późniejszymi a także Microsoft Windows Server 2008 i późniejszymi. Funkcjonalność można włączyć wchodząc w Start > Panel Sterowania > Programy i funkcje > Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows. W kolejnym oknie, na liście funkcjonalności odszukaj i zaznacz Klient Telnet a następnie naciśnij OK.

 1. Na problematycznej stacji kliknij Start, wpisz cmd i naciśnij Enter.
 2. Wykonaj polecenie TELNET na serwer z usługą ERAS, na porcie 2222 wykorzystując poniższą składnię:

  TELNET hostname/IP address 2222

 3. Pomyślne połączenie spowoduje wyświetlenie się pustego okna wiersza poleceń z migającym znakiem zachęty.

  Błędne połączenie spowoduje wyświetlenie m.in. komunikatów „Connection failed", "Connection refused" lub "Host failed to respond".

 4. Jeśli nie możesz wykonać polecenia ping ze stacji roboczej na serwer z usługą ERAS, upewnij się że porty wykorzystywane przez konsolę ERA są otwarte i nie są blokowane przez firewalle. Zapoznaj się z listą portów używanych przez konsolę ERA:

  •  Jakie porty wykorzystuje ESET Remote Administrator?